Blog Image Blog Image Blog Image Blog Image Blog Image Blog Image Blog Image Blog Image Blog Image Blog Image Blog Image Blog Image Blog Image Blog Image Blog Image Blog Image Blog Image

Hanstholm Naturreservat

Mellem Hanstholm-knuden og Klitmøllers markante kystfremspring ligger et klithede-landskab på næsten 4.000 ha skabt af hav, blæst og sand i forening. Undergrund-en består af kridt, der var havbund, dengang stenalderhavet for godt 6.000 år siden dækkede Nordjylland og opdelte Thy og Hanherred i et øhav. Da landskabet senere hævede sig, blev de enorme sandmængder, som Vesterhavets bølger kastede op på stranden, blæst ind over landskabet, hvor det efterhånden dannede et kilometerbredt klitbælte. I takt med at hårdføre planter fandt rodfæste og bandt det løse sand, faldt klitterne til ro. Det blev nu muligt for andre planter at indvandre og danne et stabilt vegetationsdække.

Hanstholm Kolonihaveforenings historie

Efter at et udvalg bestående af interesserede gennem længere tid havde undersøgt mulighederne for oprettelse af en kolonihaveforening, afholdtes d. 13. marts 1940 stiftende generalforsamling for Hanstholm Kolonihaveforening.
Der kunne lejes 14.400 m2 jord beliggende ud mod skrænten syd for Hanstholm Fyr hvoraf der blev udstykket 26 grunde på hver godt 1100 alen2 svarende til ca. 450 m2 pr. have. ...

Læs mere

Related Gallery