Kunne du tænke dig en kolonihave?

Vi har jævnligt ledige haver. Den årlige leje er kun 900 kr.
Er du ikke medlem af haveforeningen, men interesseret i at få en have, skal du:
1. Henvende dig til bestyrelsen for at komme på ventelisten.
2. Når du står på ventelisten får du automatisk tilbudt haver, som ønskes solgt.
3. Er du interesseret i en have, der er til salg, kontakter duden, der vil sælge haven.
4. Grunden er lejet af Thisted Kommune, så det er alt andet på grunden, der handles om. Køber og sælger bestemmer prisen.
5. Når du overtager en have skal du betale et indmeldelsesgebyr på 100 kr. og depositum på 1000 kr.
HUSK:
Du kan ikke købe en have uden af være på ventelisten
Venlig hilsen
Bestyrelsen

LEDIGE HAVER

Alle kan komme på ventelisten.

For at komme i betragtning til en have, skal man som udgangspunkt bo nærmere Hanstholm Kolonihaveforening end en anden Kolonihaveforening. Bestyrelsen kan dispensere fra dette efter konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Ledige haver tilbydes først den, der har stået længst på ventelisten. Hvis ikke vedkommende vil leje haven, går buddet videre til den næste.

Der er for øjeblikket 5 på ventelisten, heraf 3 fra lokalområdet.