Venteliste, Marts 2018.

Status på den igangværende halvårlige opdatering af ventelisten.
Vi har tidligere besluttet at dem, der står på ventelisten, hvert halve år spørges om de fortsat er interesserede i en have.
Have 15 (Christina Medom) og have 60 (Lissi og Ernst) er til salg.
Det forventes at have 54 (Mai Manaa) også kommer til salg.
Beslutning:
Til efterretning. Erik udsender opdateret venteliste, når der er tilbagemeldinger fra alle om de fortsat ønsker at stå på listen.
Hanstholm Kolonihaveforening.