Venteliste, februar 2017.

Alle kan komme på ventelisten.
For at komme i betragtning til en have, skal man som udgangspunkt bo nærmere Hanstholm Kolonihaveforening end en anden Kolonihaveforening.
Bestyrelsen kan dispensere fra dette efter konkret vurdering i det enkelte tilfælde.
Ledige haver tilbydes først den, der har stået længst på ventelisten.
Hvis ikke vedkommende vil leje haven, går buddet videre til den næste.
Der er for øjeblikket 5 på ventelisten, heraf 3 fra lokalområdet.
Hanstholm Kolonihaveforening.